Činnost oddílu házené, stejně jako další oddíly, po finanční stránce zajišťuje Tělocvičná jednota. Ta finanční zdroje získává vlastní hospodářskou činností - provoz turistické základny, pronájem nebytových prostor, tělocvičny, sportovního areálu a v neposlední řadě dotacemi od MÚ Prostějov a KÚ Olomouckého kraje.

Na finančním pokrytí činnosti se podílí i odddíl házené a to získáváním reklamních a sponzorských darů. Jsou to zejména: Wikom, Letev, Zetaspol, Pneucentrum Hnízdil, Fe-Mat Hruban, Bazény Černý, Pavel Makový s.r.o., AutoCont, Václavková s.r.o. a další drobní podnikatelé. Jedná se o menší částky, ale i tak jsou velmi důležitou součástí hospodaření oddílu.

V neposlední řadě oddíl házené dostává každoročně dotace od ČOS - odbor sportu na činnost družstev mláděže a  mužů, která jsou zařazena do vybraných druhů sportů provozovaných v rámci ČOS.